Parafia w Michałowicach koło Krakowa, erygowana dnia 1 czerwca 1949 roku przez Księcia Niezłomnego - kard. Adama Stefana Sapiehę - obrała sobie za patronkę Najświętszą Maryję Panne Królową Polski. Wspólnotę parafialną tworzą wierni zamieszkali w: Michałowicach, Wilczkowicach i Zerwanej.

 

Maksistranci

Maksistranci - to grupa dorosłych mężczyzn pełniących służbę liturgiczną ołtarza. W naszej parafii została założona przez ks. Jarosława Glonka w listopadzie 2006 r. Była to druga na terenie archidiecezji krakowskiej tego typu formacja.

Włączając się do służby liturgicznej ołtarza ministrantów i lektorów w parafii, wzbogacają oprawę liturgiczną świąt i uroczystości kościelnych oraz wydarzeń parafialnych.

Aktualnie w parafii jest 11 maksistrantów, którzy są otwarci na wszystkich chcących przy ołtarzu dawać świadectwo swej wiary.

Podczas świąt i uroczystości, a także wybranej raz w miesiącu niedzielnej Mszy św. pełnią funkcje: ministranta krzyża (krucyferariusz), ministrantów światła (ceroferariusze), turyferariusza (ministranta kadzidła) i nawikulariusza (towarzyszącego ministrantowi kadzidła), lektorów Słowa Bożego, ministranta niosącego w procesji Ewangeliarz, ceremoniarza.

Maksistranci raz w miesiącu spotykają się z ks. proboszczem. Są to spotkania o charakterze formacyjnym, poszerzającym wiedzę na temat duchowego znaczenia poszczególnych elementów Eucharystii i nabożeństw wraz z wykonywanymi wówczas czynnościami liturgicznymi.